Laadunvalvonta

VOK Kustavi on laatinut yhdessä Uudenkaupungin Ympäristöterveyshuollon kanssa osuuskunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimus ohjelman, joka tuli voimaan 1.1.2013.

Ohjelman mukaan vesinäytteet otetaan säännöllisesti 4 kertaa vuodessa 4-6 paikasta. Näytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Turussa.

Kustavin kunnan kanssa on sovittu määrävälein tehtävästä verkoston huuhtelusta ja kloorauksesta ja sen valvonnasta.

Teemme parhaamme PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.