Me kaikki olemme riippuvaisia vedestä

Tarvitsemme puhdasta talousvettä joka päivä. Me tunnemme myös vastuumme jäteveden puhdistamisesta, mitä lakikin meiltä edellyttää Sen tähden perustimme vuonna 2007 VOK Kustavi osuuskunnan huolehtimaan toiminta-alueellamme vesihuollosta ja uimavesiemme puhtaudesta.

Aloita


Toiminta-alueen merkitys

Toiminta-alue on vesihuoltolaissa määritelty alue, jolla kunnallinen tai yksityinen vesihuoltolaitos ( vesiosuuskunta) hoitaa puhtaan veden sekä jäteveden huollon. Kunta vahvistaa vesihuoltoalueen.

Vesihuoltoalueella kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon ja vastaavasti vesihuoltolaitos sitoutuu rakentamaan liittymät tällä alueella.

Kustavin kunta on vahvistanut kartan mukaisen toiminta-alueen VOK Kustavi vesiosuuskunnalle.

Yhteisesti osuuskunta on Kustavin kunnan kanssa määritellyt periaatteen jolla kiinteistöt ohjataan verkoston piiriin.

Kiinteistöt, joiden pitää liittyä:

  • Uudisrakennukset, jotka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.
  • Kiinteistöt. joiden varustetaso nostetaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetulle tasolle ja, joilla ei ole hyvää talousvettä eikä jäteveden puhdistusjärjestelmää.
  • Kiinteistöt, joilta vuonna 2016 voimaan tulevan jätevesilain mukaan edellytetään jäteveden käsittelyjärjestelmä.

Kiinteistöt, joiden ei tarvitse liittyä:

  • Kiinteistöt, joilla on hyvä talousvesi ja jätevesilain mukainen jäteveden käsittely.
  • Vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt, joilla on kantovesi. .

Jäseniä

Vesiliittymiä

Jätevesiliittymiä

Ajankohtaista

Huoltotöissä ruuhkaa, pyrimme selvittämään ongelmatilanteet niin pian kuin mahdollista, pahoittelut tilanteesta.

Päivystysnumero: 044 732 8833TIEDOTE


Hyvä osuuskunnan jäsen,
Mennyt talvi on ollut haastava. Jätevesiverkoston runkolinjassa on ilmennyt poikkeuksellisen laajoja jäätymisiä.
Pyrimme kesän aikana selvittämään ja korjaamaan jäätymisten syyt.
Alla olevasta linkistä saa viimeisimmän vesinäytteen tulokset.
VESINÄYTTEEN SELOSTE
Alla olevasta linkistä syksyn osuuskuntakokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja
Tulosta liittymäsopimuksen siirtolomake.
Siirtolomake

Lue tästä uusin tiedote (Helmikuu 2024)

Vikailmoitukset

Päivystysnumero:

+358 44 732 8833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)Mittarilukema


*Turvakoodi:
Loading
Mittarilukema lähetetty!

Usein kysytty

Liittyminen

Hinnat

Hallitus vahvisti 09.12.2023 uudet liittymähinnat 01.01.2024 alkaen.

HINNAT VAHVISTETULLA TOIMINTA-ALUEELLA
Osuusmaksu (kertamaksu) - 200 €
Vesi- ja jätevesiliittymä - 19 900 €
Vain vesiliittymä - 8 500 €
Vain jätevesiliittymä - 12 500 €
Jätevesivaraus, (putki ja venttiili, mutta ei pumppaamoa) - 2 500 €
Normaalit liittymähinnat sisältävät 300m putkivetoa tontin rajalle ja jäteliittymässä myös pumppaamon asennuksineen. Vesimittarin asennustyöt eivät sisälly hintaan. Sähköasennukset pumppaamolle hoitaa osuuskunta 01.01.2022 jälkeen liittyville. Aiemmin liittyneet voivat saada sähköasennuksen 200 euron lisähinnalla sovittaessa. Pumppaamo varustellaan, kun asiakas ottaa jätevesijärjestelmän käyttöön.
Varaus tehdään vesiliittymän kanssa samanaikaisesti.

Jätevesiliittymä jäsenille, joilla on jätevesivaraus – 12500 miinus maksettu varausmaksu

Hyvitys yhteispumppaamosta 3500 € (1750 € / kiinteistö kahdella liittymällä)

Mahdolliset rakentamiseen vaadittavat louhinta, sukellus ym. työt hinnoitellaan ja veloitetaan erikseen.

Lauttalisä määräytyy erikseen. Hinta-arvio annetaan kohteissa, joihin ei pääse maita pitkin koneella ja/tai saarikohteet.

Vuosittain veloitetaan vedestä ja jätevedestä kummastakin perusmaksua 153,00 euroa (+alv) sekä kulutusmaksua, joka noudattaa Kustavin kunnan taksoja.

Vesimittarien irrotus ja kiinnitys hinnat
Osuuskunta irrottaa ja kiinnittää joka syksy ja kevät toista sataa mittaria. Irrotuksiin liittyy usein muita palveluja kuten putkien ja vesisäiliöiden tyhjennystä jne. Nämä palvelut on hinnoiteltu 10 vuotta sitten eikä niihin sen jälkeen ole koskettu. Hallitus on päättänyt tarkistaa hinnoittelua keväästä 2020 seuraavasti:

  • Osuuskunnan antaman aikataulun mukaisesti tapahtuvat kiinnitykset ja irrotukset 50,00 € + alv. Lisätyöt veloitetaan 40,00 € + alv/tunti. Kilometrejä ei veloteta.
  • Osakkaan oman aikataulun mukaan suoritettavat kiinnitykset ja irrotukset maksavat 50,00 € + alv ja tehdystä työstä ja matka-ajasta veloitetaan 40,00 € + alv/tunti sekä kilometrikorvaukset.

Suoritamme katselmuksen tontilla ILMAISEKSI.
Ota yhteyttä: Raimo Hyvärinen, puh. 044-7400092, e.mail: vok.kustavi@gmail.com

Toiminta-alueen ulkopuolella hinnat tarjouksen mukaan.

Liittymishakemus

(Yhteystietojen täydennyksistä/muutoksista voi ilmoittaa samalla lomakkeella)

Haluan kiinteistömme liitettäväksi VOK Kustavin verkostoon.


Käyttötarkoitus:

*Turvakoodi:
Loading
Liittymishakemus lähetetty!

Yhteystiedot

Postiosoite, toimisto ja varasto

VOK Kustavi osk
Niementie 171
23360 Kustavi

Kirjoita meille

vok.kustavi@gmail.com

Soita päivystysnumeroon

+358-44-7328833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)

Toimihenkilöt

Raimo Hyvärinen
puh. 044-7400092; e.mail: vok.kustavi@gmail.com
Laitoksenhoitaja: Toiminnan valvonta, työnjohto, laadunvalvonta, ja liittymämyynti

Jyri Viljanen
puh. 041-3113036; e.mail: vok.kustavi@gmail.com
Laitoksenhoitaja: Vesimittarit, huolto

Annan tilitoimisto
puh. 040-1267898; e.mail: vokkustavi@annantilitoimisto.fi
Laskutus ja kirjanpito

Hallitus

Kalervo Korvensyrjä
Puheenjohtaja, liittymämyynti, puh. 0400-530294, e.mail: kalervo.korvensyrja@gmail.com

Launo Valtonen
Varapuheenjohtaja, puh. 0400-539896, e.mail: launovaltonen@gmail.com

Kimmo Mattila
Varsinainen jäsen, puh. 0400-781192, e.mail: kimmomattila@live.com

Pekka Päkkilä
Varsinainen jäsen, puh. 040-8655991, e.mail: popakkila@gmail.com

Jenni Piilola
Varsinainen jäsen, puh. 040-8313772, e.mail: jenni.piilola@gmail.com

Hemmo Österman
Varajäsen, puh. 0500-639300, e.mail: hemmo.osterman@gmail.com

Petteri Kulmala
Varajäsen, puh. 0400-525229, e.mail: kevonkonetyo@gmail.com

Puhtaan veden puolestaLaadunvalvonta

VOK Kustavi on laatinut yhdessä Uudenkaupungin Ympäristöterveyshuollon kanssa osuuskunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimus ohjelman, joka tuli voimaan 1.1.2013.

Ohjelman mukaan vesinäytteet otetaan säännöllisesti 4 kertaa vuodessa 4-6 paikasta. Näytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Turussa.

Kustavin kunnan kanssa on sovittu määrävälein tehtävästä verkoston huuhtelusta ja kloorauksesta ja sen valvonnasta.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.2.2022. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Verkostossa olevaa vettä tutkitaan säännöllisesti eri puolilta toiminta-aluetta otettavista vesinäytteistä valvontasuunnitelman mukaisesti.

Teemme parhaamme PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.Vesistönsuojelu

Meren puhtauteen vaikuttavat kaikki sen äärellä asuvat. Vaikka yksittäisen talouden vaikutus voi tuntua pieneltä, sillä on merkitystä kokonaisuudella ja pistekuormituksena juuri omaan rantaan.

Saaristomeren tila on tällä hetkellä vain tyydyttävä. Leväkehitys on lisääntynyt ja se näkyy eniten parhaimpaan loma-aikaan. 1980- lukuun verrattuna fosforin määrä kesällä on paikoitellen lisääntynyt yli 60%.

Oman jäteveden vaikutusta rantavesiin ei kannata aliarvioida. Hyvin usein sitä vähätellään, mutta todellisuudessa ojassa makaavan jäteveden sisältämä typpi voi syödä hapen vedestä ja aiheuttaa negatiivisen kierteen satojen metrien päähän.

Liittymällä VOK Kustavi osk:n jätevesiverkostoon olet ratkaissut oman kiinteistösi jäteveden pudistuksen vastuullisella ja huolettomalla tavalla, ja samalla olet nostanut kiinteistösi arvoa.

Toimit näin PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.