Huuhtelusta johtuen veden paine saattaa olla normaalia pienempi.
Me kaikki olemme riippuvaisia vedestä.
Tarvitsemme puhdasta talousvettä joka päivä. Me tunnemme myös vastuumme jäteveden puhdistamisesta, mitä lakikin meiltä edellyttää Sen tähden perustimme vuonna 2007 VOK Kustavi (entinen nimi Kaurissalon vesiosuuskunta) osuuskunnan huolehtimaan toiminta-alueellamme vesihuollosta ja uimavesiemme puhtaudesta. Osuuskunnan verkosto on jatkoa Kustavin kunnan verkostolle. Talousvesi otetaan kunnan verkosta ja jätevesi johdetaan kunnan siirtoviemärin kautta Uudenkaupungin puhdistamoon. Runkoverkosto on nyt valmis. Se kattaa noin kolmanneksen Kustavin pinta-alasta. Jäseniä on meillä 683 (elokuu 2015) ja toivotamme kaikki toiminta-alueemme kiinteistöt, jotka eivät vielä ole liittyneet, mukaan verkostoon "Puhtaan veden puolesta".