Me kaikki olemme riippuvaisia vedestä

Tarvitsemme puhdasta talousvettä joka päivä. Me tunnemme myös vastuumme jäteveden puhdistamisesta, mitä lakikin meiltä edellyttää Sen tähden perustimme vuonna 2007 VOK Kustavi osuuskunnan huolehtimaan toiminta-alueellamme vesihuollosta ja uimavesiemme puhtaudesta.

Aloita

Toiminta-alueen merkitys

Toiminta-alue on vesihuoltolaissa määritelty alue, jolla kunnallinen tai yksityinen vesihuoltolaitos ( vesiosuuskunta) hoitaa puhtaan veden sekä jäteveden huollon. Kunta vahvistaa vesihuoltoalueen.

Vesihuoltoalueella kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon ja vastaavasti vesihuoltolaitos sitoutuu rakentamaan liittymät tällä alueella.

Kustavin kunta on vahvistanut kartan mukaisen toiminta-alueen VOK Kustavi vesiosuuskunnalle.

Yhteisesti osuuskunta on Kustavin kunnan kanssa määritellyt periaatteen jolla kiinteistöt ohjataan verkoston piiriin.

Kiinteistöt, joiden pitää liittyä:

 • Uudisrakennukset, jotka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.
 • Kiinteistöt. joiden varustetaso nostetaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetulle tasolle ja, joilla ei ole hyvää talousvettä eikä jäteveden puhdistusjärjestelmää.
 • Kiinteistöt, joilta vuonna 2016 voimaan tulevan jätevesilain mukaan edellytetään jäteveden käsittelyjärjestelmä.

Kiinteistöt, joiden ei tarvitse liittyä:

 • Kiinteistöt, joilla on hyvä talousvesi ja jätevesilain mukainen jäteveden käsittely.
 • Vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt, joilla on kantovesi. .

Jäseniä

Vesiliittymä

Jätevesiliittymä

Vesi- + jätevesiliittymä

Vesiliittymä + jätevesivaraus

Vain jäsen

Ajankohtaista

Juhannuksena vesi voi loppua. Täytä palju jo ennen aattoa ja suorita putkiston huuhtelu vasta aaton jälkeen. Kiitos.TIEDOTE

Hyvä Kustavin vesiosuuskunnan omistaja,

kutsumme Teidät VOK Kustavi Osk:n sääntömääräiseen osuuskuntakokoukseen

TUULENTUVALLE KUSTAVIIN LAUANTAINA
18.6.2022 KLO 12.00 (Tuulentuvantie 3, Kustavi)


KOKOUSKUTSU

Tämän kokouskutsun mukana saatte seuraavat dokumentit ennakkotutustumista varten:
- Liite1 esityslista
- liite 2 tilinpäätös 01.01.2021 - 31.12.2021
- liite 3 ja 4 tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan kertomus (liite 3 toimitetaan kokoukseen)
- liite 5 hallituksen esityksiä
- liite 6 talousarvio 2022
- liite 7 valtakirja

Kahvitarjoilu on kokouksen päätteeksi, jonka yhteydessä voimme käydä vapaamuotoista keskustelua. Kahvin riittävyyden takaamiseksi toivomme ennakkoilmoitusta sähköpostilla 15.6.2022 mennessä: vokkustavi@annantilitoimisto.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 – 1267898.

Lämpimästi tervetuloa!
VOK Kustavi Osk hallituksen puolesta

Kalervo Korvensyrjä
Puheenjohtaja

P.s.
Olemme siirtyneet tiedottamisessa kotisivujen ja sähköpostin käyttöön. Näin ollen on tärkeää, että meillä on tiedossamme sähköpostiosoitteenne. Ystävällisesti ilmoittanette sen Sanna Söderblomille Annan Tilitoimistoon osoitteeseen vokkustavi@annantilitoimisto.fi.

KOKOUSKUTSU

Vanhat tiedotteet

Vikailmoitukset

Päivystysnumero:

+358 44 732 8833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)Mittarilukema


*Turvakoodi:
Loading
Mittarilukema lähetetty!

Usein kysytty

 • Mistä saa vesimittarin?

  Osuuskunnalta saa vesimittarin veloituksetta. Jos mittari rikkoutuu pakkasen takia, uusi mittari veloitetaan.

 • Jäätyminen tapahtuu, kun viemärin tuuletusputken kautta pääsee kylmää ilmaa pumppaamoon. Ilman tulo voidaan estää laittamalla sulkuläppä tuuletusputkeen. Ilman tulo voidaan estää myös täyttämällä pumppaamo viettoviemärin tuloaukkoon asti. Tämä tapahtuu siten, että pumppu sammutetaan ja lasketaan vettä vielä sen jälkeen aukon yläreunaan asti. Pitää kuitenkin varoa, ettei lasketa vettä niin paljon, että putkisto täyttyy. Silloin jää muodostuu putkistoon. Viimeinen keino on sähkövastus.

 • Viime talvena virtaavissa paikoissa ja avomeren reunoilla meriveden lämpötila laski jopa -2 asteeseen. Näin voi tietenkin tapahtua muinakin talvina. Talvella 2012 ei tapahtunut. Osuuskunta on siirtänyt putkia pois kallioiden päältä Kiparluodossa ja Anavaisten itäpuolella. Rantautumispaikkoihin on lisätty lämpöeristystä Susiluodossa ja putkia on siirretty syvemmälle. Uskomme näillä toimenpiteillä parantaneemme tilannetta. Aikaa myöten putkien päälle muodostuu kasvillisuutta, joka toimii myös lämpöeristeenä. Osuuskunta huolehtii kuitenkin pumppaamojen tyhjennyksestä, jos linja on jäätynyt.

 • Alueenne tarke-kartan voi tilata sähköpostilla vok.kustavi@gmail.com Sen saa sähkisenä veloituksetta, paperikartasta veloitamme kopio- ja postituskulut.

 • Uuden kiinteistön on liityttävä toiminta-alueella vesijohtoverkostoon. Porakaivo on ei useinkaan ole sen edullisempi hinnaltaan ja veden laadusta ennen kaivon tekoa ei ole mitään tietoa (pitää täyttää pienen talousvesiasetuksen vaatimukset).

Liittyminen

Hinnat

Hallitus vahvisti 26.03.2022 uudet liittymähinnat 01.04.2022 alkaen.

HINNAT VAHVISTETULLA TOIMINTA-ALUEELLA
Osuusmaksu (kertamaksu) - 200 €
Vesi- ja jätevesiliittymä - 18 000 €
Vain vesiliittymä - 7 500 €
Vain jätevesiliittymä - 11 500 €
Jätevesivaraus, (putki ja venttiili, mutta ei pumppaamoa) - 2 000 €
Liittymähinnat sisältävät putkien kaivuun tontille ja jäteliittymässä myös pumppaamon asennuksineen. Sähköasennukset pumppaamolle hoitaa osuuskunta 01.01.2022 jälkeen liittyville. Aiemmin liittyneet voivat saada sähköasennuksen 200 euron lisähinnalla sovittaessa.
Varaus tehdään vesiliittymän kanssa samanaikaisesti.

Jätevesiliittymä jäsenille, joilla on jätevesivaraus – 9700 miinus maksettu varausmaksu

Hyvitys yhteispumppaamosta 3500 € (1750 € / kiinteistö kahdella liittymällä)

Mahdollisesti tontilla suoritettava louhinta ja/tai muuten normaalista poikkeava ratkaisu veloitetaan erikseen.

Lauttalisä kohteissa, jonne sepeli kuljetettava lautalla: vesiliittymä 600,00 euroa ja jäteliittymä/molemmat 1000,00 euroa.

Vuosittain veloitetaan vedestä ja jätevedestä kummastakin perusmaksua 153,00 euroa (+alv) sekä kulutusmaksua, joka noudattaa Kustavin kunnan taksoja.

Vesimittarien irrotus ja kiinnitys hinnat
Osuuskunta irrottaa ja kiinnittää joka syksy ja kevät toista sataa mittaria. Irrotuksiin liittyy usein muita palveluja kuten putkien ja vesisäiliöiden tyhjennystä jne. Nämä palvelut on hinnoiteltu 10 vuotta sitten eikä niihin sen jälkeen ole koskettu. Hallitus on päättänyt tarkistaa hinnoittelua keväästä 2020 seuraavasti:

 • Osuuskunnan antaman aikataulun mukaisesti tapahtuvat kiinnitykset ja irrotukset 50,00 € + alv. Lisätyöt veloitetaan 40,00 € + alv/tunti. Kilometrejä ei veloteta.
 • Osakkaan oman aikataulun mukaan suoritettavat kiinnitykset ja irrotukset maksavat 50,00 € + alv ja tehdystä työstä ja matka-ajasta veloitetaan 40,00 € + alv/tunti sekä kilometrikorvaukset.

Suoritamme katselmuksen tontilla ILMAISEKSI.
Ota yhteyttä: Jyri Viljanen, puh. 044-7400092, e.mail: vok.kustavi@gmail.com

Toiminta-alueen ulkopuolella hinnat tarjouksen mukaan.

Liittymishakemus

(Yhteystietojen täydennyksistä/muutoksistä voi ilmoittaa samalla lomakkeella)

Haluan kiinteistömme liitettäväksi VOK Kustavin verkostoon.


Käyttötarkoitus:

*Turvakoodi:
Loading
Liittymishakemus lähetetty!

Yhteystiedot

Postiosoite, toimisto ja varasto

VOK Kustavi osk
Parkkitie 12
23360 Kustavi

Kirjoita meille

vok.kustavi@gmail.com

Soita päivystysnumeroon

+358-44-7328833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)

Toimihenkilöt

Jyri Viljanen
puh. 044-7400092; e.mail: vok.kustavi@gmail.com
Laitoksen hoitaja: Toiminnan valvonta, huolto, laadunvalvonta, vesimittarit ja liittymämyynti

Sanna Söderblom
puh. 040-1267898; e.mail: vokkustavi@annantilitoimisto.fi
Laskutus ja kirjanpito

Hallitus

Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja, liittymämyynti, puh. 0400-530294, e.mail: kalervo.korvensyrja@gmail.com

Launo Valtonen
varapuheenjohtaja, puh. 0400-539896, e.mail: launovaltonen@gmail.com

Risto Routama
varsinainen jäsen, puh. 050-5543520, e.mail: risto.routama@gmail.com

Timo Lainto
varsinainen jäsen, puh. 040-5842030, e.mail: timo.lainto@gmail.com

Pekka Päkkilä
varsinainen jäsen, puh. 040-8655991, e.mail: popakkila@gmail.com

Jenni Piilola
varajäsen, puh. 040-8313772, e.mail: jenni.piilola@gmail.com

Hemmo Österman
varajäsen, puh. 0500-639300, e.mail: hemmo.osterman@gmail.com

Puhtaan veden puolestaLaadunvalvonta

VOK Kustavi on laatinut yhdessä Uudenkaupungin Ympäristöterveyshuollon kanssa osuuskunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimus ohjelman, joka tuli voimaan 1.1.2013.

Ohjelman mukaan vesinäytteet otetaan säännöllisesti 4 kertaa vuodessa 4-6 paikasta. Näytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Turussa.

Kustavin kunnan kanssa on sovittu määrävälein tehtävästä verkoston huuhtelusta ja kloorauksesta ja sen valvonnasta.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.2.2022. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Verkostossa olevaa vettä tutkitaan säännöllisesti eri puolilta toiminta-aluetta otettavista vesinäytteistä valvontasuunnitelman mukaisesti.

Teemme parhaamme PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.Vesistönsuojelu

Meren puhtauteen vaikuttavat kaikki sen äärellä asuvat. Vaikka yksittäisen talouden vaikutus voi tuntua pieneltä, sillä on merkitystä kokonaisuudella ja pistekuormituksena juuri omaan rantaan.

Saaristomeren tila on tällä hetkellä vain tyydyttävä. Leväkehitys on lisääntynyt ja se näkyy eniten parhaimpaan loma-aikaan. 1980- lukuun verrattuna fosforin määrä kesällä on paikoitellen lisääntynyt yli 60%.

Oman jäteveden vaikutusta rantavesiin ei kannata aliarvioida. Hyvin usein sitä vähätellään, mutta todellisuudessa ojassa makaavan jäteveden sisältämä typpi voi syödä hapen vedestä ja aiheuttaa negatiivisen kierteen satojen metrien päähän.

Liittymällä VOK Kustavi osk:n jätevesiverkostoon olet ratkaissut oman kiinteistösi jäteveden pudistuksen vastuullisella ja huolettomalla tavalla, ja samalla olet nostanut kiinteistösi arvoa.

Toimit näin PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.