Me kaikki olemme riippuvaisia vedestä

Tarvitsemme puhdasta talousvettä joka päivä. Me tunnemme myös vastuumme jäteveden puhdistamisesta, mitä lakikin meiltä edellyttää Sen tähden perustimme vuonna 2007 VOK Kustavi osuuskunnan huolehtimaan toiminta-alueellamme vesihuollosta ja uimavesiemme puhtaudesta.

Aloita

Toiminta-alueen merkitys

Toiminta-alue on vesihuoltolaissa määritelty alue, jolla kunnallinen tai yksityinen vesihuoltolaitos ( vesiosuuskunta) hoitaa puhtaan veden sekä jäteveden huollon. Kunta vahvistaa vesihuoltoalueen.

Vesihuoltoalueella kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon ja vastaavasti vesihuoltolaitos sitoutuu rakentamaan liittymät tällä alueella.

Kustavin kunta on vahvistanut kartan mukaisen toiminta-alueen VOK Kustavi vesiosuuskunnalle.

Yhteisesti osuuskunta on Kustavin kunnan kanssa määritellyt periaatteen jolla kiinteistöt ohjataan verkoston piiriin.

Kiinteistöt, joiden pitää liittyä:

 • Uudisrakennukset, jotka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.
 • Kiinteistöt. joiden varustetaso nostetaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetulle tasolle ja, joilla ei ole hyvää talousvettä eikä jäteveden puhdistusjärjestelmää.
 • Kiinteistöt, joilta vuonna 2016 voimaan tulevan jätevesilain mukaan edellytetään jäteveden käsittelyjärjestelmä.

Kiinteistöt, joiden ei tarvitse liittyä:

 • Kiinteistöt, joilla on hyvä talousvesi ja jätevesilain mukainen jäteveden käsittely.
 • Vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt, joilla on kantovesi. .

Jäseniä

Vesiliittymä

Jätevesiliittymä

Vesi- + jätevesiliittymä

Vesiliittymä + jätevesivaraus

Vain jäsen

AjankohtaistaTIEDOTE SYYSKUU 2021

Arvoisa jäsen,
Kuuma koronakesä on takana ja syksyn toimet alkavat myös kesämökeillä. Lisäliittymiä ja jäseniä on tullut tänä vuonna ennätysmäärä, yli kolmekymmentä. Tervetuloa uudet jäsenet joukkoomme!

Huuhtelu Runkolinjat huuhdellaan viikoilla 37 ja 38. Kiinteistölinjat kannattaa huuhdella reilusti veden laadun parantamiseksi. Tavallisesta hanasta tulee vettä noin kuutio tunnissa. Pitää juoksuttaa ainakin 1 tunti. Laittakaa huuhteluvesi pumppaamoon, jos on. Lisävesi parantaa pumppaamon toimintaa.

Vesimittarit Vesimittarit irrotetaan viikolla 43–44, jollei sää vaadi aikaisempaa irrotusta. Jos haluaa myöhemmän irrotusajankohdan, ilmoitus Jyri Viljaselle mielellään s-postilla, vok.kustavi@gmail.com. Poikkeavat irrotukset laskutetaan normaalina työnä. Irrotettavien mittareiden lukemat ilmoitetaan Annan tilitoimistoon. Taivasalla olevat mittarit olisi hyvä suojata, etteivät aivan pikku yöpakkaset riko mittaria. Osuuskunnalla on myös myynnissä mittarikaivoja, mikäli haluaa eroon mittarien irrotuksesta ja kiinnityksestä.

Vesimittarilukemat Mittarilukeman voi ilmoittaa osuuskunnan nettisivuilla kohdasta ”ajankohtaista” tai sähköpostilla: vokkustavi@annantilitoimisto.fi (mainitse tällöin ”VOK Kustavi” sekä jäsennumerosi) viimeistään 30.11.2021 tai aiemmin.

Mitä pumppaamoon EI saa laittaa? Jätevesijärjestelmään saa laittaa pääsääntöisesti vain sellaista tavaraa, jota syntyy syömisen ja juomisen sivutuotteena. Olemme viime aikoina huoltaneet epäkuntoon menneitä pumppaamoja, jonne on laitettu tiskirättejä, pumpulipuikkoja, vaippoja ym. Eräässä tapauksessa jopa linjapumppaamot tukeutuivat. Tällaisissa tapauksissa puhdistuskustannukset veloitetaan tietysti asianomaiselta aiheuttajalta.

Uusia liittymiä Uudet jäsenet ovat edelleen tervetulleita. Jokainen jäsen voi omalla toiminnallaan edesauttaa jäsenhankintaa. Houkutelkaa naapureitanne mukaan ja antakaa allekirjoittaneille vihje mahdollisista uusista jäsenistä. Otamme heihin yhteyttä ja teemme maksuttoman tarkastuskäynnin kiinteistöllä.

Häiriöitä veden jakelussa? / päivystysnumero 044-7328833

Aina sattuu ja tapahtuu. Mikäli veden jakelussa ilmenee häiriö hyvästä huollosta huolimatta, lukekaa ensin tiedote kotisivuilta ja soittakaa vasta sitten päivystysnumeroon 044-7328833. Kiitos.

Hyvää syksyä toivottaen,

Kalervo Korvensyrjä
0400-530294
kalervo.korvensyrja@gmail.com

Jyri Viljanen
Laitoksen hoitaja
044-7400092
vok.kustavi@gmail.com

Vanhat tiedotteet

Vikailmoitukset

Jätevesiverkossa jäätymisiä. Anavaisten, Pleikilän ja Vasikkaluodon verkostoissa. Päivystysnumero:

+358 44 732 8833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)Mittarilukema


*Turvakoodi:
Loading
Mittarilukema lähetetty!

Usein kysytty

 • Mistä saa vesimittarin?

  Osuuskunnalta saa vesimittarin veloituksetta. Jos mittari rikkoutuu pakkasen takia, uusi mittari veloitetaan.

 • Jäätyminen tapahtuu, kun viemärin tuuletusputken kautta pääsee kylmää ilmaa pumppaamoon. Ilman tulo voidaan estää laittamalla sulkuläppä tuuletusputkeen. Ilman tulo voidaan estää myös täyttämällä pumppaamo viettoviemärin tuloaukkoon asti. Tämä tapahtuu siten, että pumppu sammutetaan ja lasketaan vettä vielä sen jälkeen aukon yläreunaan asti. Pitää kuitenkin varoa, ettei lasketa vettä niin paljon, että putkisto täyttyy. Silloin jää muodostuu putkistoon. Viimeinen keino on sähkövastus.

 • Viime talvena virtaavissa paikoissa ja avomeren reunoilla meriveden lämpötila laski jopa -2 asteeseen. Näin voi tietenkin tapahtua muinakin talvina. Talvella 2012 ei tapahtunut. Osuuskunta on siirtänyt putkia pois kallioiden päältä Kiparluodossa ja Anavaisten itäpuolella. Rantautumispaikkoihin on lisätty lämpöeristystä Susiluodossa ja putkia on siirretty syvemmälle. Uskomme näillä toimenpiteillä parantaneemme tilannetta. Aikaa myöten putkien päälle muodostuu kasvillisuutta, joka toimii myös lämpöeristeenä. Osuuskunta huolehtii kuitenkin pumppaamojen tyhjennyksestä, jos linja on jäätynyt.

 • Alueenne tarke-kartan voi tilata sähköpostilla vok.kustavi@gmail.com Sen saa sähkisenä veloituksetta, paperikartasta veloitamme kopio- ja postituskulut.

 • Uuden kiinteistön on liityttävä toiminta-alueella vesijohtoverkostoon. Porakaivo on ei useinkaan ole sen edullisempi hinnaltaan ja veden laadusta ennen kaivon tekoa ei ole mitään tietoa (pitää täyttää pienen talousvesiasetuksen vaatimukset).

Liittyminen

Hinnat

Hallitus vahvistu 27.11.2021 uudet liittymähinnat 01.01.2022 alkaen.

HINNAT VAHVISTETULLA TOIMINTA-ALUEELLA
Osuusmaksu (kertamaksu) - 200 €
Vesi- ja jätevesiliittymä - 15 500 €
Vain vesiliittymä - 6 800 €
Vain jätevesiliittymä - 9 900 €
Jätevesivaraus, (putki ja venttiili, mutta ei pumppaamoa) - 2 000 €
Liittymähinnat sisältävät putkien kaivuun tontille ja jäteliittymässä myös pumppaamon asennuksineen. Sähkön pumppaamolle hoitaa osuuskunta 01.01.2022 jälkeen liittyville. Aiemmin liittyneet voivat saada sähkön 200 euron lisähinnalla sovittaessa.
Varaus tehdään vesiliittymän kanssa samanaikaisesti.

Jätevesiliittymä jäsenille, joilla on jätevesivaraus – 9700 miinus maksettu varausmaksu

Hyvitys yhteispumppaamosta 3500 € (1750 € / kiinteistö kahdella liittymällä)

Mahdollisesti tontilla suoritettava louhinta ja/tai muuten normaalista poikkeava ratkaisu veloitetaan erikseen.

Lauttalisä kohteissa, jonne sepeli kuljetettava lautalla: vesiliittymä 400,00 euroa ja jäteliittymä/molemmat 700,00 euroa.

Vuosittain veloitetaan vedestä ja jätevedestä kummastakin perusmaksua 153,00 euroa (+alv) sekä kulutusmaksua, joka noudattaa Kustavin kunnan taksoja.

Vesimittarien irrotus ja kiinnitys hinnat
Osuuskunta irrottaa ja kiinnittää joka syksy ja kevät toista sataa mittaria. Irrotuksiin liittyy usein muita palveluja kuten putkien ja vesisäiliöiden tyhjennystä jne. Nämä palvelut on hinnoiteltu 10 vuotta sitten eikä niihin sen jälkeen ole koskettu. Hallitus on päättänyt tarkistaa hinnoittelua keväästä 2020 seuraavasti:

 • Osuuskunnan antaman aikataulun mukaisesti tapahtuvat kiinnitykset ja irrotukset 50,00 € + alv. Lisätyöt veloitetaan 40,00 € + alv/tunti. Kilometrejä ei veloteta.
 • Osakkaan oman aikataulun mukaan suoritettavat kiinnitykset ja irrotukset maksavat 50,00 € + alv ja tehdystä työstä ja matka-ajasta veloitetaan 40,00 € + alv/tunti sekä kilometrikorvaukset.

Suoritamme katselmuksen tontilla ILMAISEKSI.
Ota yhteyttä: Jyri Viljanen, puh. 358-44-7400092, e.mail: vok.kustavi@gmail.com

Toiminta-alueen ulkopuolella hinnat tarjouksen mukaan.

Liittymishakemus

(Yhteystietojen täydennyksistä/muutoksistä voi ilmoittaa samalla lomakkeella)

Haluan kiinteistömme liitettäväksi VOK Kustavin verkostoon.


Käyttötarkoitus:

*Turvakoodi:
Loading
Liittymishakemus lähetetty!

Yhteystiedot

Postiosoite, toimisto ja varasto

VOK Kustavi osk
Parkkitie 12
23360 Kustavi

Kirjoita meille

vok.kustavi@gmail.com

Soita päivystysnumeroon

+358-44-7328833
(päivystys joka päivä klo 08.00-20.00)

Toimihenkilöt

Jyri Viljanen
puh. 358-44-7400092; e.mail: vok.kustavi@gmail.com
Laitoksen hoitaja: Toiminnan valvonta, huolto, laadunvalvonta, vesimittarit ja liittymämyynti

Sanna Söderblom
puh. 358-40-1267898; e.mail: vokkustavi@annantilitoimisto.fi
Laskutus ja kirjanpito

Hallitus

Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja, liittymämyynti, puh. 358-400-530294, e.mail: kalervo.korvensyrja@gmail.com

Launo Valtonen
varapuheenjohtaja, puh. 358-400-539896, e.mail: launovaltonen@gmail.com

Risto Routama
varsinainen jäsen, puh. 358-50-5543520, e.mail: risto.routama@gmail.com

Timo Lainto
varsinainen jäsen, puh. 358-40-5842030, e.mail: timo.lainto@gmail.com

Pekka Päkkilä
varsinainen jäsen, puh. 358-40-8655991, e.mail: popakkila@gmail.com

Jenni Piilola
varajäsen, puh. 358-40-8313772, e.mail: jenni.piilola@gmail.com

Hemmo Österman
varajäsen, puh. 358-500-639300, e.mail: hemmo.osterman@gmail.com

Puhtaan veden puolestaLaadunvalvonta

VOK Kustavi on laatinut yhdessä Uudenkaupungin Ympäristöterveyshuollon kanssa osuuskunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimus ohjelman, joka tuli voimaan 1.1.2013.

Ohjelman mukaan vesinäytteet otetaan säännöllisesti 4 kertaa vuodessa 4-6 paikasta. Näytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Turussa.

Kustavin kunnan kanssa on sovittu määrävälein tehtävästä verkoston huuhtelusta ja kloorauksesta ja sen valvonnasta.

Teemme parhaamme PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.Vesistönsuojelu

Meren puhtauteen vaikuttavat kaikki sen äärellä asuvat. Vaikka yksittäisen talouden vaikutus voi tuntua pieneltä, sillä on merkitystä kokonaisuudella ja pistekuormituksena juuri omaan rantaan.

Saaristomeren tila on tällä hetkellä vain tyydyttävä. Leväkehitys on lisääntynyt ja se näkyy eniten parhaimpaan loma-aikaan. 1980- lukuun verrattuna fosforin määrä kesällä on paikoitellen lisääntynyt yli 60%.

Oman jäteveden vaikutusta rantavesiin ei kannata aliarvioida. Hyvin usein sitä vähätellään, mutta todellisuudessa ojassa makaavan jäteveden sisältämä typpi voi syödä hapen vedestä ja aiheuttaa negatiivisen kierteen satojen metrien päähän.

Liittymällä VOK Kustavi osk:n jätevesiverkostoon olet ratkaissut oman kiinteistösi jäteveden pudistuksen vastuullisella ja huolettomalla tavalla, ja samalla olet nostanut kiinteistösi arvoa.

Toimit näin PUHTAAN VEDEN PUOLESTA.