Usein kysytty

Mistä saa vesimittarin?
Osuuskunnalta saa vesimittarin veloituksetta. Sen saa Jussi Rantaselta. Jos mittari rikkoutuu pakkasen takia, uusi mittari veloitetaan.

Miten pumppaamon jäätyminen estetään, jos käydään mökillä talvella vain muutamia kertoja?
Jäätyminen tapahtuu, kun viemärin tuuletusputken kautta pääsee kylmää ilmaa pumppaamoon.
Ilman tulo voidaan estää laittamalla sulkuläppä tuuletusputkeen. Ilman tulo voidaan estää myös täyttämällä pumppaamo viettoviemärin tuloaukkoon asti. Tämä tapahtuu siten, että pumppu sammutetaan ja lasketaan vettä vielä sen jälkeen aukon yläreunaan asti. Pitää kuitenkin varoa, ettei lasketa vettä niin paljon, että putkisto täyttyy. Silloin jää muodostuu putkistoon.
Viimeinen keino on sähkövastus. Jussi Rantanen opastaa tässä asiassa.

Viime talvena viemäriputki oli muutamissa paikoissa jäässä. Onko tämä ilmiö jokavuotista?
Viime talvena virtaavissa paikoissa ja avomeren reunoilla meriveden lämpötila laski jopa -2 asteeseen. Näin voi tietenkin tapahtua muinakin talvina. Talvella 2012 ei tapahtunut. Osuuskunta on siirtänyt putkia pois kallioiden päältä Kiparluodossa ja Anavaisten itäpuolella. Rantautumispaikkoihin on lisätty lämpöeristystä Susiluodossa ja putkia on siirretty syvemmälle. Uskomme näillä toimenpiteillä parantaneemme tilannetta.
Aikaa myöten putkien päälle muodostuu kasvillisuutta, joka toimii myös lämpöeristeenä.
Osuuskunta huolehtii kuitenkin pumppaamojen tyhjennyksestä, jos linja on jäätynyt.

Voinko saada kartan, jossa näkyy putkiston sijainnit alueellamme?
Alueenne tarke-kartan voi tilata sähköpostilla jussirantanen.kustavi@gmail.com
Sen saa sähkisenä veloituksetta, paperikartasta veloitamme kopio- ja postituskulut.

Sallitaanko vesilaitoksen toiminta-alueelle porakaivo?
Uuden kiinteistön on liityttävä toiminta-alueella vesijohtoverkostoon. Porakaivo on ei useinkaan ole sen edullisempi hinnaltaan ja veden laadusta ennen kaivon tekoa ei ole mitään tietoa ( pitää täyttää pienen talousvesiasetuksen vaatimukset).

Jyrki Lammila
Johtava vesihuoltoasiantuntija, Varsinais- Suomen Ely-keskus