Toiminta-alueen merkitys

Toiminta-alue on vesihuoltolaissa määritelty alue, jolla kunnallinen tai yksityinen vesihuoltolaitos ( vesiosuuskunta) hoitaa puhtaan veden sekä jäteveden huollon. Kunta vahvistaa vesihuoltoalueen.

Vesihuoltoalueella kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon ja vastaavasti vesihuoltolaitos sitoutuu rakentamaan liittymät tällä alueella.
Kustavin kunta on vahvistanut kartan mukaisen toiminta-alueen VOK Kustavi vesiosuuskunnalle.

Yhteisesti osuuskunta on Kustavin kunnan kanssa määritellyt periaatteen jolla kiinteistöt ohjataan verkoston piiriin.

Kiinteistöt, joiden pitää liittyä:
1. Uudisrakennukset, jotka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön
2. Kiinteistöt. joiden varustetaso nostetaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetulle tasolle ja, joilla ei ole hyvää talousvettä eikä jäteveden puhdistusjärjestelmää.
3. Kiinteistöt, joilta vuonna 2016 voimaan tulevan jätevesilain mukaan edellytetään jäteveden käsittelyjärjestelmä.

Kiinteistöt, joiden ei tarvitse liittyä:
1. Kiinteistöt, joilla on hyvä talousvesi ja jätevesilain mukainen jäteveden käsittely.
2. Vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt, joilla on kantovesi.